Hvad er en statsautoriseret fodterapeut

Din garanti for en professionel behandling

Som statsautoriseret fodterapeut er jeg her på klinikken medlem af Danske Fodterapeuter.

Det er din garanti for at jeg:

  •     Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse
  •     Er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
  •     Fremstiller individuelle fodindlæg
  •     Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling
  •     Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden
  •     Vejleder i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner og sundhed
  •     Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer
  •     Er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed
  •     Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring
  •     Er medlem af Danske Fodterapeuter og får på denne måde ajourført min viden.